Sunday, November 28, 2010

మా ఇంటి ముందు...సరిగమపదనిస...లు...మా ఇంటి ముందు...
Friends.., మేమందరం నిన్న సాయంత్రం మా ఇంటి ముందు కూర్చుని సరదాగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు తీసిన photo:)
ఇరుగు పొరుగు వాళ్లు రాకపోకలకు అడ్డంగా కూర్చున్నామని విసుక్కుంటూ తిరిగినా మేం పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.
Obama కాస్త కంగారు పడినా, మా హైదరాబాదులో ఇవన్నీ common dear అని చెప్పడంతో happy గా tea తాగాం. 
అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అడిగిన ప్రతి దానికి ఎలాంటి దాపరికం లేకుండా చక్కగా సమాధానం చెప్పారు.
అబ్దుల్ కలాం గారు అడక్కపోయినా చాలా విషయాలు చెప్పి అందర్నీ educate చేశారు.
Cat అందరికీ hot hot గా tea serve చేసింది.
Ice ice cubesతో ముఖ సౌందర్యానికి ఎలా మెరుగులు పెట్టాలో కొన్ని beauty tips అడిగి రాసుకుంది.
Bil gates ప్రతి దానికీ soft గా నవ్వి ఊరుకున్నారు.
Big B ఎక్కడ hardగా react అవుతారో అని ఆయన కొంచెం భయపడ్డట్టు కనిపించింది.
ఇదే problemతో మిగతా వాళ్లు కూడా ఏమంత హుషారుగా మాట్లాడలేదు.
అయినా వాతావరణం coolగా ఉంచడంలో నేను success అయ్యాను.
coolగా ఉండక ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలరు చెప్పండీ?
నేను మాట్లాడుతుంటే...వాళ్లెవరికీ పెద్దగా మాట్లాడవలసిన అవసరం రాలేదు.
End of the day...BigB గారు ఎవ్వర్నీ మాట్లాడనివ్వకుండా నేనే మాట్లాడ్తున్నానని నా వైపు కోపంగా చూశారు...
So, ఇంక చివరి కప్పు Tea ఇచ్చి అందరికీ TATA చెప్పేశా.      
మీరంతా మిస్ అయ్యారు కానీ మేం చాలా సంగతులు షేర్ చేసుకున్నాం....
స రి గ మ ప ద ని స... లు...

Sunday, November 21, 2010

నన్ను నేను కనుక్కున్నాను!

సంగీతం అంటే చాలా మందికి ఎంతో ఇష్టం...
అందరూ అంటారు...
బాధను మరచిపోతున్నాం
problmsని మరచిపోతున్నాం
కష్టాన్ని మరచిపోతున్నాం
హాయిగా enjoy చేస్తున్నాం
గాల్లో తేలిపోతున్నాం
Time ఎలా గడచిందో తెలియకుండా గడచిపోయింది
ప్రేమలోనే మైమరచి పోయేలా ఉందా మధుర సంగీతం
భగ్న ప్రేమను, భగ్న హృదయం బాధను ఓదార్చింది
అలా ప్రశాంతంగా ఆనంద సాగరంలో మునిగి తేలాం
ఏ disturbance లేకుండా హాయిగా నిద్రపోయాం
DEEPగా ధ్యానం లోకి వెళ్ళిపోయాం...
అంటారు!!!
లేదా...
సంగీతమే ఒక ధ్యానం అంటారు...
...వాళ్లు ఖాళీగా ఉన్నారేమో వాళ్లను వాళ్లు సంగీతంతో నింపుకుంటున్నారు 

సంగీతం అంటే ఇష్టం,
పాట, బీటు, ఫ్లూటు...ఆహా-ఓహో అని 
కొంతమంది ఇష్టపడతారు
మరి కొంత మంది అందులో నిష్ణాతులయ్యి సృష్టిస్తారు! 
ఏం నీకు నచ్చదా...
అంటారు!
నాకూ...ఏం చెప్పాలో తెలియదు.
నిజంగా పైన చెప్పిన ఏ అలజడినీ ఏ సంగీతమూ
అంతగా కలిగించలేదు నాలో!
ఏదైనా English Horror చూసేటప్పుడు అది కాస్త భయాన్ని
తెలుగు సినిమా దుఃఖ సాగరం కాస్త కంట తడినీ
చౌరాసియా ఫ్లూటు కాస్త ప్రశాంతతనీ
కలిగించి ఉంటే కలిగించి ఉండవచ్చు.
బహుశా సంగీతం ఏమైనా నింపడానికి నేను ఖాళీగా లేననుకుంటా!!
ఇలా ఆలోచించినప్పుడు...
"నేను ఖాళీగా లేనని నన్ను నేను కనుక్కున్నాను."

నేను నిండి పోయి ఉన్నాను...
నా లోని ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలు
కొండొకచో నా అలజడులతో నేను నిండిపోయి ఉన్నాను.
నాకు తెలిసిన మంత్రాలతో, గురువులు చెప్పిన సాధనలతో
Science శాస్త్రీయ శోధనలతో... సతమతమయ్యేంత శబ్దాలతో... 
నిశబ్దాన్ని నింపడానికి నేను ఖాళీగా లేననుకుంటా!!
నిశబ్ధం లేని చోట నేను ఏ శబ్దాన్నీ నింపలేనని కనుక్కున్నాను.
గాలి ప్రవాహమో, రక్తం ప్రవాహమో
కనీసం ఆలోచనల ప్రవాహమో...
"నాలోనే ఓ సంగీతం నిండి ఉందని నేను కనుక్కున్నాను!"

అద్భుతాలు, అభూత కల్పనలు
లేదా శాస్త్రీయ నిరూపణలు...
కనీసం సామాజిక స్వరూపాలు...
కళలూ, కవిత్వాలు 
ఏ రస భాషలైనా 
శ్రవణం, దృశ్యం, భావం...
మూడూ కలిస్తే తప్ప నాలో ఏ స్థాయీ భావమూ మూర్తీభవించదు=(ఏ feelings రావు అని దాని అర్థం.)  
అందుకే వినడం కన్నా చదవడం impact 
చదవడం కన్నా చూడటం impact
చూడటం కన్నా ఊహించడం impact
ఇక ఊహించింది రాయటం ఎంతో impact
ఇవన్నీ విడి విడిగా కన్నా కలిసి చేస్తే మరీ impact
ఇక పొతే...ఇవన్నీ కలిసి జరిగే చోటు...CINEMA!
So...నాకు సినిమా అంటే ఇష్టం అని నేను కనుక్కున్నాను.
నాకు ఇష్టమైన దాంట్లోనే నా ఆనందాన్ని నేను కనుక్కున్నాను.

ఇలా...ఇలా...
నాలోనే సంగీతం ఉందని నన్ను నేను కనుక్కున్నాను
నాలోనే ధ్యానం ఉందని నన్ను నేను కనుక్కున్నాను
నాలోనే ఆనందం ఉందని నన్ను నేను కనుక్కున్నాను
నాలోనే ఆవిష్కరణ ఉందని నన్ను నేను కనుక్కున్నాను
అందుకే...నన్ను నేను ప్రపంచం ముందు ఆవిష్కరించుకుంటున్నాను... 

{{ ...ఒక Music bit వింటున్నప్పుడు...వెయ్యో సారో, లక్షో సారో గుర్తు లేదు కానీ...బాగా conformగా అనిపిస్తే...ధైర్యంగా రాశా! }}


Sunday, November 14, 2010

నా ఆభరణాలు పోగొట్టుకుపోయాయి...!

నా ఆభరణాలు పోగొట్టుకుపోయాయి...!
ఇంట్లోంచి బయటకు, బయట నుంచీ ఇంట్లోకి...
అటు వెళ్లినా, ఇటు వెళ్లినా
ఎటూ వెళ్లక కుదురుగా కూచున్నా,
నా రెండు చేతులూ వెంట ఉంచుకున్నట్లు...
నా ఇద్దరు బుజ్జి తమ్ములను రెండో జత చేతులలా తగిలించుకు తిరిగేదాన్ని!

బడిలో తిన్నా, గుడిలో తిన్నా
వాళ్లు చేసిన తప్పులకు అమ్మ చేత నేను తన్నులు తిన్నా,
రైతు చద్ది మూటతో చేనుకెళ్లినట్లు...
ముద్దులొలికే బుజ్జి తమ్ములను
అన్నం ముద్దలతో పాటు అంటగట్టుకుని పొట్ట నింపుకునేదాన్ని!


ఊరు వెళ్లినా, ఊరేగింపుకు వెళ్లినా
ఇంట్లోనే మూలకు ముడుచుకు పడుకున్నా,
అవ్వా వాళ్లు బొడ్డు సంచిలో దుడ్లు దాచుకుని ఊరెళ్ళినట్లు...
చిట్టి తమ్ములను చిల్లర డబ్బులా పర్స్ లో పెట్టుకు తిరిగేదాన్ని!

భుమయినా, ఆకాశామయినా
సెలఏరయినా, చందమామయినా
అమ్మ గోరుముద్దలు తినిపించినట్లు...
అలగ కూడదని, అల్లరి తమ్ముళ్లకు ముందుగా చూపించి తర్వాత నేను చూసే దాన్ని!

చిత్తు కాగితం చదివినా, టి.వి లో మహా భారతం చూసినా
కవితలు రాసినా, కట్టు కథలు రాసినా
యుద్దానికి వెళ్లే వీరుడు కత్తి, డాలు పట్టుకున్నట్లు...
యుద్ధ ప్రాతిపదికన రాయడానికి వెళ్లేటప్పుడు...
ఒక చేత్తో పెన్ను, పేపర్... ఇంకో చేత్తో నా ఇద్దరూ తమ్ముళ్లనూ పదిలంగా పట్టుకుని, బుర్రకు పదునుపెట్టేదాన్ని! 

మేనత్త ఇంటికి వెళ్లినా, మేన మామ ఇంటికి వెళ్లినా
పెళ్లికి వెళ్లినా, పేరంటానికి వెళ్లినా
సినిమాకు వెళ్లినా, ఐస్ క్రీం పార్లర్ కు వెళ్లినా,
కొత్త కోడలు పుట్టింటి ఆభరణాలను అలంకరించుకుని, అత్తగారింటికి వెళ్లినట్లు...
నా ఇద్దరు బంగారు తమ్ములే నా నగలని ఒంట బెట్టుకుని, వెంట తీసుకు వెళ్లే దాన్ని!

అలా...
కర్ణుని కవచ, కుండలాల లాంటి నా ఆభరణాలు...
కొంచెం, కొంచెంగా పోగొట్టుకుపోయాయి!!!
కాలం సైతం కరిగించలేదనుకున్న ఆ లోహాలు...
వాటంతటవే... కరిగిపోయాయి.


పుట్టినప్పట్నించీ తియ్యక పెట్టుకున్న నగలు పోయేసరికి...
అవి ఒత్తిన గుర్తులతో... నా ముఖం బోసిపోయి ఉన్నాను! 


{అదండీ ... అలా ...నా ఆభరణాలు పోగొట్టుకుపోయాయి...
కనీసం పోగొట్టుకుపోయాయీ...అని అనుకుంటున్నాను!}
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sunday, November 7, 2010

Why Boys And Girls Don't Understand Each Other?

Why Boys And Girls Don't Understand Each Other?:

...................................BeCause...............................

1)FUNNY WAY:

God give good BRAINS to boys
and good HEARTS to girls
...But...
Boys use their hearts
and girls use their brains!
....So...
boys and girls don't understand each other obviously!!

FUNNY...But In REAL......:

2) IN REAL WAY:

I noticed these differences....

In contrast to the girls, boys were extremely uncomfortable with this request. Girls in all age groups would face each other and immediately began to talk, eventually ending up discussing the problems of one girl. Boys, on the other hand, sat parallel to each other and would jump from topic to topic--centered around a time when they would do something together.

"For males, conversation is the way you negotiate your status in the group and keep people from pushing you around; you use talk to preserve your independence. Females, on the other hand, use conversation to negotiate closeness and intimacy; talk is the essence of intimacy, so being best friends means sitting and talking. For boys, activities, doing things together, are central. Just sitting and talking is not an essential part of friendship. They're friends with the boys they do things with."

It's not hard, from even these simple observations, to see the potential problems when men and women communicate. Women create feelings of closeness by conversing with their friends and lovers. Men don't use communication in this way, so they can't figure out why their women are continually talk, talk, talking. Eventually, many men just tune their women out. The ubiquitous image of the housewife at the breakfast table talking to her husband who has his head buried in the newspaper comes to mind.

That men are confused by the various ways women use conversation to be intimate with others. One of these ways she calls "troubles talk." She says, "For women, talking about troubles is the essence of connection. I tell you my troubles, you tell me your troubles, and we're close. Men, however, hear troubles talk as a request for advice, so they respond with a solution." When a man offers this kind of information the woman often feels as if he is trying to diminish her problem or cut her off.

In his eyes, he's being supportive, because men don't talk to each other about their troubles unless they really do want a solution; talking about their problems is wallowing in them. The man doesn't realize that his woman was simply trying to establish a certain kind of intimacy with him--inviting him to reciprocate and share himself with her. Because of these essential differences in approach, That the most common complaint from men about women ...is "that women complain all the time and don't want to do anything about it...Men misunderstand the ritual nature of women's complaining."

An interesting dance emerges from these different approaches: The woman, craving closeness and intimacy with her man, talks to him about her problems with friends, family, her job, etc. She seeks to have her man respond as her girlfriends have always done, and talk with her about his concerns. The man, however, hears these conversations as requests for advice, not intimacy. He considers the problem and offers a solution, or dismisses the issue, as the boys he knew always did. When his woman continues to go on about these same concerns, showing no movement to consider his advice, he becomes confused and eventually angry; he begins to believe that his woman is an expert at talking about nothing. The woman begins to feel that her man doesn't care about her because he won't talk to her in a way that feels intimate.

It is important for women to understand that men's communicating is all about status. Think about all those nature shows you've ever seen on PBS. The prime goal of male beasties is to be able to mate; to do this they must be powerful enough to challenge the lead males in the herd. As they grow up, they bide their time by establishing a pecking order. When a beastie is big and strong enough to have most of the other males "under" him, he is ready to take on the "old man." If he wins the fight, he gets to mate with the females of his choice (and they will mate only with him).

Found that human males behave in exactly the same way. That boys give orders as a way of gaining social status. The high-status boys gave orders just to maintain their dominance, not because they particularly needed the thing done. And the boys who were being told what to do were low status, by virtue of doing what they were told.

This dynamic is important to remember when looking at another major area of miscommunication between men and women. Women cannot understand the resistance men seem to have when asked for assistance or consideration of some kind or another. Women must remember the above scenario and understand that, for men, doing what they're asked to do means they have lost status in that relationship. Men often feel that women are trying to manipulate them. What a woman might see as a simple request--no big deal-- is seen by her man an attempt to manipulate him into a 'one-down' position.

Women want men to do what we want. We want them to want to do what we want, because that's what we do. If a woman perceives that something she's doing is really hurting a man, she wants to stop doing it. If she perceives that he really wants her to do something, she wants to do it. She thinks that that's love and he should feel the same way about her. But men have a gut-level resistance to doing what they're told, to doing what someone expects them to do. It's the opposite response of what women have.Of course, there are men who are very helpful toward their women. "But if a man is going to be touchy, it's more likely to go in that direction. Whereas if a woman is insecure, she's more likely to go in the other direction, [and] be super- accommodating."

In sharp contrast to the communication style of men, which seeks to establish and maintain status and dominance, women's communicating is more egalitarian, or rule-by-consensus. When women get together they seek the input of the other women present and make decisions based on the wishes of all. That this type of communication style is becoming more important, and is in alignment with the Japanese style of management. Men doing business with Japanese companies often have to radically change their style of communicating to accommodate the more personal and intimate approach of the Japanese businessman.

One may get the impression from this discussion that women's style of communicating is superior to men's. Indeed, since the dawning of the women's movement there have been many declaring that men just don't know how to communicate (because they don't communicate like women). Sensitivity courses galore have been offered in hopes of teaching men to communicate more like women. However, that there is nothing pathological about men's style of communication, and that women's communicating also has it's down-sides.

One fact I found particularly fascinating follows from women's communication style of consensus-building. With women, consensus means thinking alike, being in agreement, being the SAME! When one woman in a group decides to go her own way in some matter, there is often trouble: "If a girl does something the other girls don't like, she'll be criticized, or even ostracized...What do girls put other girls down for? For standing out, for seeming better than the others...I mean, really--no wonder people talk about women's fear of success!"

Pretty interesting, ah? I imagine that there are a fair number of women out there who have experienced that kind of isolation from their friends(?) at some time in their lives. It is unfortunate that exceptional women not only find themselves up against men who are threatened by their success, but are often faced with their sisters throwing stones in their path too. This need for consensus--for being alike--is something women need to explore further if we sincerely wish to support each other in advancing our individual goals and dreams.

In closing, we makes the point that both sexes need to understand the inherent differences in their communication styles so that they don't expect the impossible. There is middle ground where men and women can meet and find understanding. Women must learn that the kind of intimate talk they have with their girlfriends should remain just that. Trying to turn your man into a girlfriend will usually fail because men, in general, don't create feelings of closeness in that way. Men, too can understand that when their woman is talking, she is attempting to connect to him--she's not just talking to talk, nor is she trying to readjust the status of their relationship. By sharing more of himself he shows her, in a way she can understand, that he's not pushing her away; that he does indeed love her and want to be close to her.

After reading this article, it's easy to see that a major source of fuel for the battle between the sexes is this vastly different way of communicating. Perhaps if men stopped expecting women to communicate like men, and women stopped trying to get men to communicate like women, we would have enough energy left to appreciate how each sex compliments the other in a wonderful way. Life would be pretty boring if men and women were the same - what a challenging way to learn about life and each other!