Friday, October 21, 2011

let the soul fly like a bird from the GOLDEN CAGE

When you have a CHARACTER... 
you have some kind of neurosis. 
Character means... 
something has become fixed in you. 
Character means... 
your past. 
Character means... 
conditioning, 
cultivation
When you have a character... 
you are imprisoned in it, 
...you are no more free. 
When you have a character... 
...you have an armor around yourself. 
You are no more a free person. 
You are carrying your prison around yourself; 
it is a very subtle prison... 
A real man will be... CHARACTERLESS! 
- from a PURE-white- SOUL

Tuesday, October 11, 2011

I am in love,,,

చల్లని పిల్ల గాలులు
వెచ్చని సూర్య కిరణాలు
జాబిలి ఉదయాలు
సూర్యుని అస్తమయాలు...

ఎడారి వేడుకలు
మంచు శిఖరాల నిర్లిప్తత
సంద్రపు కెరటాల ఉత్సవికత
పర్వతాల పరిణత
లోయల వికాసము
మైదానాల మంద గమనము...

కాంక్రీట్ కీకారణ్యంలోనూ, కనుపాప నిండా

కనువిందు చేసే తూనీగల ఝూంకారం...
అల్లన భూమ్యాకాశాలను కలుపుతున్న 
జోరువాన సంగీత రూపకం...
గుప్పెడు గింజెలు జల్లితే..,
గుగు, గుగు అంటూ బస్తీ కబుర్లు చెప్పే పావురాయిలు...
కాస్త పచ్చగా యే పాటి చెట్టు కనిపించినా కొమ్మన చేరి..
పాట కచేరీలు చేసే కోయిలలు...

నా తలుపులు మూసుకుని నేను కూర్చున్నా
ఎక్కడో ఓ మందిరం నుండి కాస్త భక్తి సంగీతం...
మరెక్కడో ఉండే మజిద్ నుండి గాల్లో తేలి వచ్చే ప్రార్థన...
ఈ వీధిలోనో, ఆ వీధిలోనో విహారాలు చేసే పిల్లల శబ్ధం...
మరో చోటు నుంచి అమ్మలక్కల మాటలు...
వాహనాల రొద, గొడవల సొద,
అరుపు-కేక...ఏదైతేనేం...
మనిషి ఉనికిని తెలిపే మధురమైన శబ్దపు స్పర్శ...
ఆహా...భూమ్మీద ఎక్కడకెళ్లినా..,
ఈ స్పర్శే కదా మనల్ని సజీవుల్ని చేస్తుందీ....
ఈ 'ఉనికి' స్పర్శతో ప్రేమలో పడకుండా 
నన్ను నేను ఆపుకోలేను...
ఎక్కడ ఉన్నా...
స్థల, కాల, పరిస్థితుల అన్నిటియందు....
సదా ఆ ప్రేమలో మునిగితేలుతూ...నేను..
...I am so in Love with Life! 
I Love the Ground that I walk on, 
I Love the air that I Breathe, 
I Love Being here,
I am simply in Love with Life...
భూమ్మీద పుట్టాక భూమితో ప్రేమలో పడక తప్పదు,
భూమ్మీద ఉండే వాటితోనూ ప్రేమలో పడకా తప్పదు!

Wednesday, October 5, 2011

నాకు బతకాలని ఉంది.

నాకు బతకాలని ఉంది..
నేను ఎందుకు చనిపోవాలి?
మనిషై పుట్టాక చని.. పోవలసిందే...
కానీ, నేను అర్ధాంతరంగా నా కలలను ముగించుకుని ఎందుకు చచ్చిపోవాలి?

నా సుకుమారమైన వెన్నెముకే ఎందుకు
ఒంటరిగా ఈ సృష్టి బరువును మొయ్యాలి?
మనుష్యులం ఇద్దరుగా ఉత్పత్తి అవుతాము,
మరి 'ప్రత్యుత్పత్తి' మాత్రం నా ఒంటరి భుజ స్కందాలపైనే ఎందుకు?

మనిషి ఎన్ని కనిపెట్టాడూ...
చీకటి ఉందని వెలుతుర్ని,
నడవలేనని వాహనాలను,
వేటాడలేనని వ్యవసాయాన్ని,
ఆరోగ్యం కోసం, ఆహారం కోసం
సౌక్యం కోసం, శాంతి కోసం...
కానీ, నా కోసం.. నేను చావకుండా ఉండటం కోసం...
ఏమీ కనిపెట్టలేవా... ఒక యంత్రాన్నో, మంత్రాన్నో...
చెట్టు కొమ్మను కాస్త తుంచి అంటుగట్టినట్లు...
మనిషి శరీరం లోంచి కాస్త తుంచి యే పరీక్ష నాళికలోనో
ప్రాణం... పోయోచ్చుగా...

బస్సులు, పడవలు
బిల్డింగ్ లూ, ఫ్లయింగ్ లూ
కంప్యూటర్లు, లాప్టాప్ లూ,
చిప్ లూ, మైక్రో చిప్పులు
రాకెట్లు, శాటిలైట్లు...
హార్ట్ ట్రాన్స్ ప్లాంటేషన్లు, కాంటాక్ట్ ఐ లూ...
ఇంత కన్నా ముఖ్యం కాదా ప్రత్యుత్పత్తి యంత్రం!!

నిముషం క్రితం మీ లాగే నవ్విన నేను మరుక్షణంలో
మరణిస్తున్నానంటే... మీకేమీ బాధ్యత లేదా?
నేను కూడా మీ లాగే బ్రతకడానికే పుట్టాను.
అంతే గానీ ఇంకో మనిషిని పుట్టించే క్రమంలో...
నేనో... గాలి పిందెలా.. ఇంకెన్ని యుగాలు ఇలా నేల రాలాలి?

scientist లు, socialist లు
activist లు, humanist లూ...
ఆ ist లూ, ఈ ist లూ...
ఏవి ముందుగా కనిపెట్టాలి?
యే పని ముందుగా చెయ్యాలీ...
కాస్త priority's చూసుకోండి...

అప్పుడెప్పుడో... వేల ఏళ్ల నాడు
మహా భారత దేశంలో గాంధారి కుండలో కొడుకుల్ని కన్నది
ద్రోణుడనే జ్ఞాని కుంభ సంభవుడయ్యాడు
కుంతి కులట అవ్వకుండానే కుమారులను కన్నది
అంత కన్నా అతి పూర్వం...
శ్రీ రామ రాజ్యం లో సీతా దేవికి వాల్మీకి మహర్షి...
వొంటి మట్టిని తొవ్వి కుశుడనే బాలునిగా బ్రతికించాడు...

అతి సమీపంలో 33 ఏళ్ల క్రితం...
తొలి test tube babyని దిగ్విజయం చేసినా...
ఇంత వరకూ.., Complete In vitro fertiliZation

మాత్రం కనిపెట్ట లేక పోయారు.
ఆ పునరుత్పత్తి కుండలను కనిపెట్టే కుమ్మరి scientist...
...ఎప్పుడు పుడతాడో...
అసలు పుడతాడో... 
పుట్టకుండానే ఒక నాటికి నాలా ఈ పుడమీ కన్ను మూస్తుందో...
నన్ను కాక పోయినా, నా భవిష్యత్తు సోదరిలైనా 
నిండు నూరేళ్లు బ్రతుకుతారో... లేదో...

ఆకాశం అంతులు తర్వాత కనుక్కుందురు
భూమ్మీద నా చావును కాస్త ఆపండి.
నేనూ మీ లాగే పుట్టాను
మీ లాగే బతకాలనుకుంటాను.
Scienceని , దేవున్నీ
దేవుని దయ వలన scienceని
ఎన్నో పనులు చేసేకి ఎన్నెన్నో machines కనిపెట్టారు...
నా పని చేసి పెట్టే machineని కూడా ఒకటి కనిపెట్టమని... 
నాకు  కాస్త ఊరట కలిగించమని వేడుకుంటూ...
మహా భారత దేశంలోని గాంధారి పాటి పుణ్యం చేయలేక పోయానే అని...
బ్రతకాలన్న ఆశ బలంగా ఉన్నా బ్రతకలేక చచ్చి... పోతున్నాను...
{ 'లక్ష్మి' అనే ఒక స్నేహితురాలు ప్రత్యుత్పత్తి పథకంలోని, 
పునర్జన్మ facility పొందలేక..,
బలవంతంగా పరలోక ప్రయాణానికి వెళ్లిపోయిన బాధలో.... 
భయపడుతూ ..."పునర్జన్మ" పొందిన నేను........ }...

Saturday, October 1, 2011

నిన్ను నువ్వు


నిన్ను విశ్వమంతా వెదజల్లేవి నీ ఆలోచనలే! 
నీ ఆలోచనలను నువ్వు అంగీకరించకపోతే....
నీ అంతరంగాన్ని నువ్వు అనుమతించకపోతే...
నీ ఆత్మకు నువ్వే ఇనుప కారాగారానివి!!
{ So.., అంగీకరించడానికి అనుమతించబడే ఆలోచనలనే ఆలో...చించండి..!}