Saturday, November 8, 2014

"ఎక్కువ జీవిస్తాను!"...

నేను.. ఎక్కువ పని చేస్తాను,
దాంతో చేసే పనుల్లో perfection/సంపూర్ణ సఫలత కోసం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాను,
దాంతో ఆ ఆలోచనల హద్దులకు సరి హద్దులు లేక ఎక్కువ భావోద్వేగాలకు గురి అవుతాను,
దాంతో ఏర్పడే ఆ ఉద్వేగం తాలూకు ఉద్దేశాలతో ఎక్కువ మాట్లాడతాను,
దాంతో ఆ మాటల ప్రభావం సంపూర్ణంగా ఫలించాలంటే వాటిని అక్షరబద్దం చేయాలని రాయడం మొదలెడతాను,
దాంతో రాసేటప్పుడు మరిన్ని మాటలు పుడుతాయి,
దాంతో ఆ మాటలు ఉద్దేశాలుగా మారతాయి,
దాంతో ఆ ఉద్దేశాలు ఊరికే ఉండక ఉద్వేగానికి దారి తీస్తాయి,
దాంతో ఆ ఉద్వేగాల ఉద్వేగంతో నేను ఉధృతంగా ఆలోచిస్తాను,
దాంతో ఆ ఉధృత ఉద్దేశాలను నిలబెట్టుకోవాలని perfectionగా/perfection కోసం పనులు చేస్తాను,
దాంతో ఆ పనులు ఎప్పుడూ పక్క మనిషి నుండీ ప్రపంచం దాకా ముడి పడి అసంపూర్ణంగా అస్తవ్యస్తంగా అవుతూనే ఉంటాయి,
దాంతో నాకు పనులు ఎక్కువ అవుతూనే ఉంటాయి,
దాంతో అదే క్రమంలో ఆలోచనలూ, కోతలూ రాతలూ అన్నీ ఎక్కువవుతూనే ఉంటాయి,
దాంతో నా పనులు చేసుకోడానికి నాకు నేను సరిపోను,
దాంతో నా పనులకు నేను, నేను నా పనులకు సరిపోవడానికి నాకు ఇంకో జత చేతులూ, హృదయాలు, మెదడ్లూ కావాలి,
దాంతో నాకు అన్నీ ఎక్కువగా సరిపోయి నేను ఎక్కువగా రాస్తాను,
దాంతో రాయడానికి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ... ఎక్కువ పనులు చేస్తూ... ఎక్కువ మందితో ముడిపడి...
... ముడిపడి, "ఎక్కువ జీవిస్తాను!"  

రాసేటప్పుడు నేను... "ఎక్కువ జీవిస్తాను!"... రాసేటప్పుడు మాత్రమే.