Saturday, July 31, 2010

1,81,81,818 వ సారి...మనిషి మళ్లీ ఓడిపోయాడు1,81,81,818 వ సారి మనిషి మళ్లీ ఓడిపోయాడు?!
2,50,500 ల నాటి మనిషి నిర్మాణము...
90,000 సంవత్సరముల నాటి మానవ సమాజ నిర్మాణము...
కనీసం 3000B.C ల నాటి ఆధునిక మనిషి జీవితంలో...
నాటి నుండీనేటి వరకూ
ప్రతి రోజూ మనిషి ఓడిపోతూనే ఉన్నాడు!
(3000B.C+2000A.D=1,81,81,818 రోజులు aprox )
....తన శరీరం నిర్ణయించిన అవసరాలనూ
తాను నిర్మించుకున్న సమాజ సంబంధాలనూ
సంభాలించుకోలేక సతమతమవుతున్నాడు మనిషి.
ఈ సమాజ నిర్మాణం...
ఎంతమంది తాత్వికులు తీర్చి దిద్దినా,
ఎంతమంది యోధులు చక్క దిద్దినా,
ఎంతమంది నిపుణులు నిగ్గుతెల్చినా,
ఎన్ని సార్లు మార్చినా...
ఎంతగా మారినా...
ఇప్పటికీ ఇంకా మనిషిని, తన పరీక్షలో తానే ఓడిపోయేలా చేస్తోంది.
సృష్టి ఎంత కష్టపడి మనిషి జీనోమును
తయారు చేసుకుని ఉంటుందో తెలుసా?
ఒక తల్లి ఎన్ని కష్టాలు పడి ఒక బిడ్డకు
జన్మను ఇచ్చి ఉంటుందో తెలుసా?
రోజుల తరబడి పుట్టీ పెరిగీ...
ఒక్కసారిగా మనిషి ఎందుకు చచ్చిపోవాలి ?
పుట్టినందుకు... బ్రతికినన్ని రోజులు బ్రతకడమేగా మనిషి జన్మ రహస్యం!
మరి ఈ లోగానే... చావు దేనికి పరిష్కారం?
... బ్రతకడానికి... బ్రతికి ఉన్న మనకెంత హక్కు ఉందో
అంతే బ్రతికే బాధ్యత ఉన్న ఓ మనిషి...
ఇవ్వాళ తనను తాను బలి తీసుకున్నాడంటే...
సమాజం అవసరాలు బలిదానాలేనా...
ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాల మనిషి ప్రయాణం...
ఏ అంతిమ లక్షాలకు? ఏ అన్తాలకూ?
...సొంత చేతులతో అంతం చేసుకుంటే తప్ప ఆ లక్ష్యాలు ఫలించవా?
...కోట్ల సంవత్సరాల భూమి జీవితంలో...
ఏ జీవీ , ఏ జన్తువూ గోడలు కట్టుకోదు
స్వార్థం కూడబెట్టుకోదు
ఉరి కొయ్యలు నాటుకోదు, ఉసురు తీసుకోదు

మనిషి మాత్రమే మరణ శాసనాన్ని ఎందుకు అనుసరిస్తాడు?
ఒక్క, మనిషికే ఎందుకింత...
ఆకలీ, ఆహారం
తోడూ, నీడా
అందరికీ ఒకటేనన్న అర్థం సత్యమైన రోజూ, మనం మనమవుతాం.
సత్యం అర్థం చేసుకోనన్ని రోజులూ...
మానవ సమాజం... ఒక వైపు కడుతుంటే మరో వైపు కూలిపోతున్న గోడ లాంటిదే!
మనీషి సంపాదించిన స్పిరిట్యువాలిటీలు సరిపోకపొతే
యానిమల్ స్పిరిట్స్ ని అద్దెకు తీసుకుని
కొత్తగా సిద్దాన్తాలు తిరగారాసుకుందాం

... బ్రతుకు ఉంటే ... శరిరంతోనో, మనసుతోనో
నీ చైతన్యంతో నీవు నీ సమాజానికి...
ఓ ఇటుకవో, ఇటుక సందులో కూరే సిమెంటువో
సిమెంటులో కలిపే ఇసుకరేణువో అవుతావు!
నువ్వే లేకపొతే నీకు ఏ సమాజమూ లేదు.
... సాధించే దాకా ... కొన , సాగించాలి...
ఈ రోజున నిన్ను నువ్వు ముగించుకున్నావు...
ఆంటే నీ లక్ష్యాలను ముగించావు!
పండ కుండా చెట్టు మీంచి... కాయలు రాలిపోతేనే భరించలేమే,
నీ నేలలో నీవు... మహా వృక్షం కాకుండానే కూలిపోతే...
పసిమోగ్గగానే వసి వాడిపోతే...
చిన్నబోయిన ముఖంతో మానవత్వం విలవిల్లాడుతోంది...
ఇషాన్... నువ్వు అనుకున్నది నెరవేర్చుకుని నువ్వు
గెలిచి వెళ్ళిపోయావు...
18,18,018 వ సారి సమాజం మనిషిని మళ్లీ ఓడించింది!

(సిస్టం ఫెయిలయింది... క్వొచ్చెన్మార్కుకూ, ఆశ్చర్యార్తకానికి ఉన్నట్లే,
'సిగ్గు చేటుకు' కూడా ఒక గుర్తుంటే బాగుండేది.)
హ్యూమన్ జీనోం మరొక బాధా తప్త గుర్తును గుండెల్లో దాచుకుంది!!

No comments:

Post a Comment